Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana drzwi kuchennych, wykonanie nowych schodów zewnętrznych od strony jeziora oraz schodów kuchennych w pałacu w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach

hide


09.06.2016 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

03.06.2016 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

03.06.2016 r. Informacja o zmianie treści SIWZ

03.06.2016 r. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ


19.05.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu
19.05.2016 r. Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaZałaczniki do SIWZ (spakowane archiwum ZIP):

Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załacznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13


hide
lato

mapa