Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana drzwi kuchennych, wykonanie nowych schodów zewnętrznych od strony jeziora oraz schodów kuchennych w pałacu w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach

hide


04.05.2016 r.  Zawiadomienie o  unieważnieniu postępowania

15.04.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu

15.04.2016 r.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Załaczniki do SIWZ (spakowane archiwum ZIP):

Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załacznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13

hide
lato

mapa