Wykonanie robót budowlanych na terenie Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1: Instalacja wewnątrzzakładowej kanalizacji sanitarnej Zadanie nr 2: Mała architektura-rewitalizacja terenu

hide01.09.2016 r.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

16.08.2016 r. Zawiadomienie o wyborze oefrty zadanie nr 1

16.08.2016 r. Zawiadomienie o wyborze oferty zadanie nr 2

 
hide
lato

mapa