Zamówienia publiczne

hide07.09.2017 r. PN Modernizacja dachu pawilonu.

07.09.2017 r. PN Remont elewacji budynku nr 13 oraz wymiana chodników przy budynku mieszkalnym nr 14.

14.03.2017r. Konkurs ofert dyżury lekarskie

07.02.2017r. Konkurs ofert kierownik OLAZA 

21.10.2016 r.  PN  Dostawa peletu opałowego


28.09.2016 r.  PN    Zakup energii elektrycznej dla 4. grupy zakupowej utworzonej przez "Szpitale Wielkopolski" sp. z o. o.

15.07.2016 r.    PN   Wykonanie robót budowlanych na terenie Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach z podziałem na dwa zadania:
Zadanie nr 1: Instalacja wewnątrzzakładowej kanalizacji sanitarnej
Zadanie nr 2: Mała architektura-rewitalizacja terenu


09.06.2016 r.  PN  Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana drzwi kuchennych, wykonanie nowych schodów zewnętrznych od strony jeziora oraz schodów kuchennych w pałacu w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach - III PODEJŚCIE


19.05.2016 r.  PN  Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana drzwi kuchennych, wykonanie nowych schodów zewnętrznych od strony jeziora oraz schodów kuchennych w pałacu w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach - II PODEJŚCIE - UNIEWAŻNIONE

15.04.2016 r.  PN   Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana drzwi kuchennych, wykonanie nowych schodów zewnętrznych od strony jeziora oraz schodów kuchennych w pałacu w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach - UNIEWAŻNIONE

06.04.2016 r. PN Wymiana kotłów olejowych w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach

************************************************************
27.10.2015 r.  Konkurs ofert na udzielanie świdczeń zdrowotnych w 2016


03.09.2015 r.   PN  "Roboty remontowe w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach"

04.08.2015 r.    PN   "Instalacja systemu wentylacyjnego w bloku żywienia w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach"


09.07.2015 r.   PN   "Budowa budynku terapiii zajęciowej"

27.04.2015 r.  PN    "Wymiana dróg, chodników i placów oraz inne roboty budowlane" wykonywane w ramach zadania wieloletniego pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie rewaloryzacji elewacji oraz osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą dróg chodników i placów"

30.01.2015 r.  PN  Sukcesywna dostawa peletu opałowego dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach

29.10.2014 r. PN-II  Zakup sprzętu i wyposażenia

28.10.2014 r. Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rok 2015


17.10.2014 r. PN   Zakup sprzętu i wyposażenia - postępowanie unieważnione w dniu 29.10.2014 r.

06.10.2014 r.   PN Zakup energii elektrycznej dla 3 grupy zakupowej utworzonej przez "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.


08.09.2014 r. PN Instalacja wentylacji mechanicznej w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu

05.09.2014 r. PN-II  Wymiana zewnętrznej instalacji rurociągu wody pitnej

01.09.2014 r. PN   Modernizacja kortu tenisowego na boisko wielofunkcyjne

21.08.2014 r. PN Wymiana zewnętrznej instalacji rurociągu wody pitnej - postępowanie unieważnione w dniu 05.09.2014 r.


05.05.2014 r. Konkurs ofert na rok 2014 - uzupełnienie


25.04.2014 r. PN  Modernizacja zakładowej sieci pary technologicznej

27.02.2014 r. PN Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach

 

hide
lato

mapa