You are currently viewing 50-lecie Zakładu Leczenia Uzależnień

50-lecie Zakładu Leczenia Uzależnień

Dnia 3 października 2017 r. o godz. 9.30 br. odbyła się uroczystość 50-lecia Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach. Dyrektor ZLU Jan Berger, witając wszystkich przybyłych gości, przedstawił kierownictwo i wszystkie osoby zaangażowane w rozwój zakładu oraz podziękował wszystkim, dzięki którym zakład cały czas podnosi swoje standardy. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Dyrekcja i przedstawiciele Departamentu Zdrowia UMWW, Jerzy Kado Przewodniczący Rady Społecznej, Zbigniew Ajchler Poseł na Sejm RP, Julian Mazurek Starosta Powiatu Międzychodzkiego, Edmund Ziółek Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie, Wiesław Gierczyński sołtys wsi Charcice oraz zaproszeni goście. Dyrektor Jan Berger przybliżył zebranym pokrótce historię Zakładu Leczenia Uzależnień oraz przedstawił sylwetki wszystkich urzędujących dotychczas dyrektorów. Na koniec części oficjalnej Bogdan Ratajczak, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, od lat związany z Zakładem poprowadził wykład z prezentacją multimedialną, który miał na celu uświadomić przybyłym gościom, z jakimi rodzajami ludzkich słabości pomaga zmagać się pacjentom placówka w Charcicach oraz to jak ważna jest jej rola. Po części oficjalnej dyrektor zaprosił wszystkich na część nieoficjalną oraz zwiedzanie Zakładu.