Oddział Dzienny

hide
 

• Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholujest dobry rozwiązaniem dla osób, które nie chcą długo oczekiwać na miejsce w ośrodku stacjonarnym, a także tych, którzy mają trudności w utrzymaniu abstynencji;

• program psychoterapii uzaleznień (sesje indywidualne i grupowe) realizowany w Oddziale trwa 8 tygoni - sesje terapeutyczne odbywają się od poniedziłu do piątku w godzinach od 8:30 do 15:00;

• praca psychoterapeutyczna jest skoncentrowana na:
- budowaniu i wzmacnianiu motywacji;
- zwiększeniu umiejętnoścu sprzyjających utrzymaniu abstynencji;
- uczeniu i wzmacnianiu umiejętności praktycznych;
- uznaniu uzależnienia;
- nauce zapobiegania nawrotom picia;

• w czasie leczenia pacjent ma zapewnione:
- opiekę lekarza psychiatry i terapeuty;
- zwolnienie lekarskie na czas trwania terapii;
- posiłek w ciągu dnia;

• przyjęcie do Oddziału wymaga skierowania od lekarza- może je wydać lekarz naszej Poradni, lekarz rodzinny i in.;

• mając skierowania należy ustalić osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub przez osoby trzecie termin przyjęcia do Oddziału;

• zgłaszając się w wyznaczonym dniu przyjęcia do Oddziału należy okazać w rejestracji dokument z nr PESEL potwierdzający tożsamość nap. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy;


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

hide
lato

mapa