Przychodnia

Jeżeli ktoś w Twoim domu nadużywa alkoholu …

Jeżeli wydaje się Tobie, że pijesz zbyt często lub dużo …

zapraszamy do nas

Proponujemy Ci pomoc w przyjrzeniu się Twojej obecnej sytuacji i zastanowieniu się, co możesz zrobić, by było to dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem.

Od Ciebie zależy jak wykorzystasz uzyskane od nas informacje i czy podejmiesz decyzję zmiany – jeśli tak, gotowi jesteśmy towarzyszyć Tobie w określaniu i realizacji celów oraz ważnych dla Ciebie wartości.

Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu przy ul. Małeckiego 11 jest jednostką organizacyjną Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach.

Od 2005 r. Przychodnia posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

Nadrzędnym celem działalności Przychodni jest zapewnienie jak najwyższej jakości realizowanych programów psychoterapii oraz stałe zwiększanie ich skuteczności.

 W ramach struktury organizacyjnej Przychodni działają:
– Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia;
– Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu;

Leczenie
W Przychodni leczymy osoby, które mają problem z używaniem alkoholu i ich bliskich.
Podstawową metodą leczenia jest psychoterapia – psychologiczna forma oddziaływań w celu uzyskania zmiany w obszarze myślenia, przeżywania i zachowania.
Pacjent realizuje cele terapeutyczne (odpowiednie do jego aktualnych potrzeb) uczestniczą w programie psychoterapii (sesje psychoedukacji i psychoterapii grupowej) oraz sesjach indywidualnych. Ma również możliwość skorzystania z konsultacji lekarza psychiatry oraz dostęp do badań diagnostycznych i laboratoryjnych.

Realizując leczenie:
– tworzymy atmosferę życzliwości, akceptacji, szacunku i troski;
– pozostawiamy pacjentowi pełną autonomię i decyzyjność we własnych sprawach;
– afirmujemy osiągnięcia pacjenta i jego mocne strony;

Odpłatność za usługi
Leczenie osób uzależnionych oraz ich bliskich jest bezpłatne (finansowane ze środków NFZ).
Dla osób uzależnionych, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego leczenie również jest bezpłatne.