Zamówienia publiczne

hidePlan zamówień publicznych na rok 2018
____________________________________________________________________________________

09.10.2018 r. Zakup energii elektrycznej dla 5. grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o.

05.10.2018 r. Sukcesywna dostawa peletu opałowego dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach


20.09.2018 r. Dostawa peletu opałowego - I PODEJSĆIE UNIEWAŻNIONE


12.09.2018r. Konkurs ofert dyżury lekarskie


31.08.2018r. PN Wykonanie robót budowlanych na terenie Zakładu, z podziałem na 3 zadania
Zadanie 1: Malowanie pawilonu łóżkowego
Zadanie 2: Wykonanie podłączenia instalacji sanitarnej Zakładu do nowopowstałej instalacji gminnej
Zadanie 3: Remont elementów instalacji sanitarnej w pałacu oraz budynku mieszkalnym nr 14

- II PODEJŚCIE


07.08.2018r.  PN Wykonanie robót budowlanych na terenie Zakładu, z podziałem na 3 zadania:
Zadanie 1: Malowanie pawilonu łóżkowego
Zadanie 2: Wykonanie podłączenia instalacji sanitarnej Zakładu do nowopowstałej instalacji gminnej
Zadanie 3: Remont elementów instalacji sanitarnej w pałacu oraz budynku mieszkalnym nr 14

- I PODEJSĆIE UNIEWAŻNIONE


************************************************************

07.09.2017 r. PN Modernizacja dachu pawilonu.

07.09.2017 r. PN Remont elewacji budynku nr 13 oraz wymiana chodników przy budynku mieszkalnym nr 14.

14.03.2017r. Konkurs ofert dyżury lekarskie

07.02.2017r. Konkurs ofert kierownik OLAZA

************************************************************

21.10.2016 r.  PN  Dostawa peletu opałowego


28.09.2016 r.  PN Zakup energii elektrycznej dla 4. grupy zakupowej utworzonej przez "Szpitale Wielkopolski" sp. z o. o.

15.07.2016 r.    PN   Wykonanie robót budowlanych na terenie Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach z podziałem na dwa zadania:
Zadanie nr 1: Instalacja wewnątrzzakładowej kanalizacji sanitarnej
Zadanie nr 2: Mała architektura-rewitalizacja terenu


09.06.2016 r.  PN  Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana drzwi kuchennych, wykonanie nowych schodów zewnętrznych od strony jeziora oraz schodów kuchennych w pałacu w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach - III PODEJŚCIE


19.05.2016 r.  PN  Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana drzwi kuchennych, wykonanie nowych schodów zewnętrznych od strony jeziora oraz schodów kuchennych w pałacu w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach - II PODEJŚCIE - UNIEWAŻNIONE

15.04.2016 r.  PN   Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana drzwi kuchennych, wykonanie nowych schodów zewnętrznych od strony jeziora oraz schodów kuchennych w pałacu w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach - UNIEWAŻNIONE

06.04.2016 r. PN Wymiana kotłów olejowych w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach

************************************************************

27.10.2015 r.  Konkurs ofert na udzielanie świdczeń zdrowotnych w 2016


03.09.2015 r.   PN  "Roboty remontowe w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach"

04.08.2015 r.    PN   "Instalacja systemu wentylacyjnego w bloku żywienia w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach"


09.07.2015 r.   PN   "Budowa budynku terapiii zajęciowej"

27.04.2015 r.  PN    "Wymiana dróg, chodników i placów oraz inne roboty budowlane" wykonywane w ramach zadania wieloletniego pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie rewaloryzacji elewacji oraz osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą dróg chodników i placów"

30.01.2015 r.  PN  Sukcesywna dostawa peletu opałowego dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach

************************************************************

29.10.2014 r. PN-II  Zakup sprzętu i wyposażenia

28.10.2014 r. Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rok 2015

17.10.2014 r. PN   Zakup sprzętu i wyposażenia - postępowanie unieważnione w dniu 29.10.2014 r.

06.10.2014 r.   PN Zakup energii elektrycznej dla 3 grupy zakupowej utworzonej przez "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.


08.09.2014 r. PN Instalacja wentylacji mechanicznej w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu

05.09.2014 r. PN-II  Wymiana zewnętrznej instalacji rurociągu wody pitnej

01.09.2014 r. PN   Modernizacja kortu tenisowego na boisko wielofunkcyjne

21.08.2014 r. PN Wymiana zewnętrznej instalacji rurociągu wody pitnej - postępowanie unieważnione w dniu 05.09.2014 r.


05.05.2014 r. Konkurs ofert na rok 2014 - uzupełnienie


25.04.2014 r. PN  Modernizacja zakładowej sieci pary technologicznej

27.02.2014 r. PN Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach

hide
lato

mapa