04.08.2015 r. PN „Instalacja systemu wentylacyjnego w bloku żywienia w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach”