15.07.2016 r. PN Wykonanie robót budowlanych na terenie Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1: Instalacja wewnątrzzakładowej kanalizacji sanitarnej Zadanie nr 2: Mała architektura-rewitalizacja terenu