27.04.2015 r. PN „Wymiana dróg, chodników i placów oraz inne roboty budowlane” wykonywane w ramach zadania wieloletniego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie rewaloryzacji elewacji oraz osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą dróg chodników i placów”