29.10.2014 r. PN-II Zakup sprzętu i wyposażenia

ZAŁĄCZNIKI NR 2 i 3 PO ZMIANIE 31.10.2014 r.

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 3 po zmianie

Załączniki nr 2 i 3 – PO ZMIANIE z dnia 30.10.2014 r. – NIEAKTUALNE!

„Wymagane parametry oferowanego przez Wykonawcę sprzętu i wyposażenia” – załącznik nr 2 po zmianie

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ” – załącznik nr 3 po zmianie