Zasady kierowania i przyjmowania do Ośrodka

hide

O potrzebie terapii w trybie stacjonarnym (tzw. szpitalnym) decyduje terapeuta/lekarz poradni leczenia uzależnień.
Wszyscy Państwo, którzy pragniecie podjąć leczenie w naszym Ośrodku najpierw powinniście ustalić termin przyjęcia do Zakładu.


W celu ustalenia terminu przyjęcia:

1. niezbędne jest posiadanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, np. lekarza rodzinnego,
2. osoba dokonująca zgłoszenia musi skierowanie posiadać przy sobie w czasie rozmowy z osobą rejestrującą,
3. zgłoszenia można dokonać telefonicznie, mailowo, osobiście, również za pośrednictwem innych osób pod warunkiem spełnienia wymagań pkt 1 i 2.

W celu przyjęcia w ustalonym terminie:

1. po ustaleniu terminu przyjęcia, oryginał skierowania należy dostarczyć (korespondencyjnie lub osobiście) do Zakładu w ciągu kolejnych 14 dni. W przeciwnym wypadku osoba zapisana zostanie skreślona z kolejki oczekujących i procedurę zapisania należy powtórzyć od początku,
2. należy zgłosić się w stanie trzeźwym (mężczyźni maksymalnie 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, kobiety po 2-tygodniowej abstynencji),
3. należy okazać dokument z nr PESEL potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport),
4. należy okazać aktualny dowód ubezpieczenia (więcej informacji o dokumentach potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w sekcji - Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń),
5. osoby nieubezpieczone mają zagwarantowane leczenie bezpłatne uzależnienia od alkoholu - nie dotyczy to leczenia innych rodzajów uzależnień.


W zależności od stanu psychofizycznego i rodzaju uzależnienia przyjęcia odbywają się na oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny - dotyczy tylko mężczyzn) bądź oddział leczenia uzależnień (terapeutyczny).
 

Szanowni Państwo!

Wybierając się do nas na terapię prosimy o uwzględnienie faktu iż pobyt u nas trwa od 2 do 8 tygodni.

W związku z tym prosimy o zabranie rzeczy, pieniędzy i tego co uznacie za niezbędne dla siebie, w takiej ilości aby starczyło Państwu na cały pobyt w Ośrodku.

hide
lato

mapa