Zasady odwiedzin

1. Odwiedziny możliwe są jednoczasowo przez 1 osobę odwiedzającą.
2. Osoba odwiedzająca zgłasza się przez domofon i czeka na zewnątrz na wytyczne personelu.
3. Czas odwiedzin określa się na 2 godziny.
   – Czas odwiedzin może ulec wydłużeniu, w zależności od możliwości organizacyjnych Ośrodka,
   – Pacjent może zadeklarować krótszy czas odwiedzin.
4. Planowane odwiedziny weekendowe należy zgłaszać personelowi pielęgniarskiemu do środy w każdym tygodniu. W czwartek przekazywane będą pacjentom informacje dotyczące ustalonego harmonogramu odwiedzin.
5. Odwiedziny pacjentów odbywają się na terenie zewnętrznym lub w gabinecie nr 7 na parterze pawilonu.
6. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie Ośrodka oraz zachowanie w miarę możliwości dystansu w kontaktach z innymi osobami.
7. Osoby odwiedzające obowiązkowo dezynfekują ręce niezwłocznie po wejściu do Ośrodka.
8. Jeśli odwiedziny odbywają się w budynku, personel podmiotu leczniczego odpowiedzialny jest za regularne wietrzenie oraz czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń, w których odbywają się odwiedziny.
9. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów.