„Dostawę mięsa i wędlin w 2024 r.

Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach uprzejmie informuje iż, w prowadzonym postępowaniu pn. „Dostawa mięsa i wędlin w 2024 r.”, po przeanalizowaniu złożonych ofert, została wybrana oferta złożona przez firmę: „Wędliny Tradycyjne” s. c. Szamotuły.


Zapytanie ofertowe

Załącznik_nr_1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Wykaz_asortymentu
Załącznik nr 3_Wzór umowy
Załącznik_nr_4_RODO