RODO

Szanowni Państwo,

Pragniemy zapewnić, iż bezpieczeństwo danych osobowych w SP ZOZ  ZLU w Charcicach  jest dla nas niezmiernie ważne. Kwestią kluczową jest zagwarantowanie prawidłowej realizacji Państwa praw, wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Bezpieczeństwo danych odnosi się do zbiorów papierowych i elektronicznych w których stosowane są zabezpieczania przed nieautoryzowanym dostępem.

Poufność – Integralność – Dostępność danych.

Powierzone Państwa dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce.

  1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pacjentów.
  2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie monitoringu wizyjnego.
  3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestratora rozmów telefonicznych.
  4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy oraz podjęcia współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych.
    4a. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatów do pracy.
    4b. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.
  5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kontrahentów.
  6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób odbywających praktyki.