Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Struktura organizacyjna Przychodni:
– Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia;
– Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu;

Leczenie 
W Przychodni zapewniamy nowoczesne i kompleksowe leczenie osobom, które mają problem z używaniem alkoholu  i ich bliskim. 
Podstawową metodą leczenia jest psychoterapia – psychologiczna forma oddziaływań w celu uzyskania zmiany w obszarze myślenia, przeżywania i zachowania. 
Pacjent realizuje cele terapeutyczne (odpowiednie do jego aktualnych potrzeb) uczestnicząc  sesjach indywidualnych i grupowych.  Ma również możliwość skorzystania z konsultacji lekarza psychiatry oraz dostęp do badań diagnostycznych i laboratoryjnych.
W uzasadnionych przypadkach proces psychoterapii można wesprzeć farmakoterapią.
Udzielane świadczenia zdrowotne  są zgodne z obowiązującymi wymaganiami określonymi przez Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz standardami wyznaczonymi przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Realizując leczenie:
– tworzymy atmosferę życzliwości, akceptacji, szacunku i troski;
– pozostawiamy pacjentowi pełną autonomię i decyzyjność we własnych sprawach;
– afirmujemy osiągnięcia pacjenta i jego mocne strony;

Odpłatność za usługi
Leczenie osób uzależnionych oraz ich bliskich jest bezpłatne (finansowane ze środków NFZ).
Dla osób uzależnionych oraz ich bliskich, którzy nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego leczenie również jest bezpłatne.

Zapraszamy do kontaktu: 

tel.: 61 866 49 58
e-mail: maleckiego@zlucharcice.com.pl