Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

 • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie chcą długo oczekiwać na miejsce w ośrodku stacjonarnym, a także tych, którzy mają trudności w utrzymaniu abstynencji;
 • Przyjęcie do Oddziału wymaga skierowania od lekarza – może je wydać lekarz naszej Poradni, lekarz rodzinny i inny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego;
 • Mając skierowanie należy ustalić osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie termin przyjęcia do Oddziału – rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00;
 • Zgłaszając się w wyznaczonym dniu przyjęcia do Oddziału należy okazać w rejestracji dokument z nr pesel potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy;
 • Program psychoterapii uzależnień (sesje indywidualne i grupowe) realizowany w Oddziale trwa 8 tygodni – sesje terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:00;
 • W czasie leczenia pacjent ma zapewnioną:
  – opiekę lekarza psychiatry i terapeuty;
  – zwolnienie lekarskie na czas trwania terapii;
  – posiłek w ciągu dnia;

Zapraszamy do kontaktu: 

tel.: 61 866 49 58
e-mail: oddzial@zlucharcice.com.pl