Zasady kierowania i przyjmowania do Ośrodka

Wszyscy Państwo, którzy pragniecie podjąć leczenie w naszym Ośrodku najpierw powinniście ustalić termin przyjęcia do Zakładu.

W celu ustalenia terminu przyjęcia:

1. niezbędne jest posiadanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, np. lekarza z Poradni Leczenia Uzależnień bądź lekarza rodzinnego,

2. osoba dokonująca zgłoszenia musi skierowanie posiadać przy sobie w czasie rozmowy z osobą rejestrującą,

3. zgłoszenia można dokonać telefonicznie, mailowo, osobiście, również za pośrednictwem innych osób pod warunkiem spełnienia wymagań pkt 1 i 2.

W celu przyjęcia w ustalonym terminie:

1. po ustaleniu terminu przyjęcia, oryginał skierowania należy dostarczyć (korespondencyjnie lub osobiście) do Zakładu w ciągu kolejnych 14 dni. W przeciwnym wypadku osoba zapisana zostanie skreślona z kolejki oczekujących i procedurę zapisania należy powtórzyć od początku (podczas trwania pandemii COVID-19 skierowanie należy przywieź w dniu przyjęcia),

2. należy zgłosić się w stanie trzeźwym, kobiety po 2-tygodniowej abstynencji,

3. należy okazać dokument z nr PESEL potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, mTożsamość),

4. osoby nieubezpieczone, uzależnione od alkoholu, mają zagwarantowane leczenie bezpłatne.


W zależności od stanu psychofizycznego i rodzaju uzależnienia przyjęcia odbywają się na:

1. oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny – dotyczy tylko mężczyzn)

2. bądź oddział leczenia uzależnień (terapeutyczny – dotyczy mężczyzn i kobiet)

Szanowni Państwo!
Wybierając się do Nas na terapię prosimy o uwzględnienie długości pobytu na jednym oddziale w Ośrodku:

1. oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych – okres pobytu do 10 dni,

2. oddział leczenia uzależnień – okres pobytu 6 tygodni,

3. lub oddział leczenia uzależnień – okres pobytu 2 tygodnie.

W związku z tym prosimy o zabranie rzeczy, pieniędzy i tego co uznacie za niezbędne dla siebie, w takiej ilości aby starczyło Państwu na cały pobyt w Ośrodku, np.: Zobacz tutaj