You are currently viewing Nabór na stanowisko: Asystent/ka Dyrektora

Nabór na stanowisko: Asystent/ka Dyrektora

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w naszym Ośrodku, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej informacjami oraz aktualną ofertą pracy.
Jeśli spełnia Pani/Pan wymagania określone w ogłoszeniu na określone stanowisko pracy
podane w ofercie pracy, uprzejmie prosimy o przesłanie aplikacji załączając swoje CV wyłącznie na adres:

rekrutacja@zlucharcice.com.pl

lub

osobiste złożenie CV w zamkniętej kopercie w Sekretariacie  Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach
z dopiskiem „
rekrutacja na stanowisko ……..

albo

przesłanie dokumentów tradycyjną pocztą adresując kopertę na adres:
z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko ……..

Zgodnie z art. 22¹ § 1 i 2 Kodeksu Pracy, oczekujemy od Pani/Pana, podania w CV wyłącznie poniższych informacji:

  1. imię (imiona) i nazwisko;
  2. data urodzenia;
  3. dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie
    nr telefonu lub mail;
  4. wykształcenie;
  5. kwalifikacje zawodowe;
  6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku podania więcej danych niż wymaganych przez Kodeks pracy prosimy o dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach w szerszym zakresie niż wynikający z ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1510 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

przez SP ZOZ ZLU w Charcicach

Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie w celu prowadzenia rekrutacji
na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

Ogłoszenie Dyrektora Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach o ofercie pracy na stanowisku Asystent/ka Dyrektora.
Oferty należy składać do 18 stycznia 2024 r.

Treść ogłoszenia w załączniku:
Ogłoszenie Asystent/ka Dyrektora