You are currently viewing Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie Dyrektora Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – lekarskich w formie dyżurów na rzecz pacjentów Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach.

 

Załączniki:
Ogłoszenie
SWKO
formularz ofertowy
projekt umowy