Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – lekarskich w formie dyżurów na rzecz pacjentów Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach

Ogłoszenie Dyrektora Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – lekarskich w formie dyżurów na rzecz pacjentów Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach.

Załączniki:
Ogłoszenie
Formularz ofertowy
SWKO
Projekt umowy