You are currently viewing Zakład zatrudni farmaceutów.

Zakład zatrudni farmaceutów.

Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach zatrudni farmaceutę na stanowisko kierownika, który:

1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu w aptece szpitalnej lub zakładowej w pełnym wymiarze czasu pracy lub równoważniku czasu pracy;
2) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej;
3) daje rękojmię należytego pełnienia funkcji kierownika apteki;
4) wypełnia obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego;
5) wypełnia obowiązki członka samorządu zawodu farmaceuty, 

oraz dwóch farmaceutów.
 

Zakład dysponuje mieszkaniem służbowym i stołówką zakładową.

Kontakt:
Jacek Sobczak – dyrektor Zakładu Leczenia Uzależnień
e-mail: charcice@poczta.onet.pl
tel.: 61 29 566 44

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZLU w Charcicach i/lub PTUiW w Poznaniu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Zostałem(-am) poinformowany(-a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym czasie za pomocą „FORMULARZA WYCOFANIA ZGODY OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ” wysłanego wiadomością e-mail na adres charcice@poczta.onet.pl lub pocztą na adres Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie”